politika privatnosti

INFORMACIJSKA KLUZULA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U svezi s provedbom zahtjeva Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i stavljajući van snage Direktivu 95/46 / EC (opća uredba o zaštiti podataka „GDPR”), želimo vas obavijestiti o pravilima za obradu vaših osobnih podataka i o vašim srodnim pravima. Sljedeća pravila vrijede od 25. svibnja 2018.
  1. Administrator vaših osobnih podataka je: Plastic Worx sp. z o. o. sa sjedištem u Krakowu, ul. Zakopiańska 177, 30-435
  2. Inspektor za zaštitu osobnih podataka: Maciej Rymaszewski; Kontakt: dpo@plasticworx.com.pl
  3. Administrator obrađuje vaše osobne podatke na temelju važećeg zakona, sklopljenih ugovora i na temelju dane privole.
  4. Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu / svrhe:
a) 6. točka 1. a) ispitanik je pristao na obradu njegovih osobnih podataka za jednu ili više posebnih svrha; b) 6 točka 1 b) obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka stranka; c) 6 točka 1 c) obrada je neophodna za ispunjenje zakonske obveze koja je dužna administratoru;
 1. U vezi s obradom podataka u svrhe iz točke 4., primatelji vaših osobnih podataka mogu biti tijela javne vlasti i subjekti koji obavljaju javne poslove ili djeluju u ime tijela javne vlasti ili drugih subjekata koji obrađuju osobne podatke u Administratorove zbirke.
 2. Vaši osobni podaci čuvat će se tijekom razdoblja potrebnog za postizanje ciljeva navedenih u točki 4., a nakon toga za razdoblje i u opsegu koji zahtijevaju odredbe opće primjenjivog zakona.
 3. U vezi s obradom vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na otkrivanje podataka, pravo na ispravak podataka – ako su podaci netočni ili nepotpuni, pravo zahtijevati brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav), pravo na zahtjev za ograničenje obrade, pravo na prigovor na obradu podataka.
 4. Ako se obrada osobnih podataka temelji na privolu osobe za obradu osobnih podataka (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a), imate pravo povući ovu privolu u bilo kojem trenutku. Ovo povlačenje ne utječe na usklađenost obrade, koja je provedena na temelju privole prije njenog povlačenja, s važećim zakonom.
 5. Ako saznate za nezakonitu obradu vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka.
 6. U situaciji u kojoj se obrada osobnih podataka temelji na pristanku nositelja podataka, davanje vaših osobnih podataka Administratoru je dobrovoljno.
 7. Davanje vaših osobnih podataka od vas je obvezno kada je pretpostavka za obradu osobnih podataka zakonska odredba ili ugovor sklopljen između strana.
 8. Vaši podaci mogu se obrađivati ​​na automatiziran način i neće biti profilirani.
 9. Vaši osobni podaci neće se prenijeti u treću zemlju/međunarodnu organizaciju

cookies

Web stranica pokretnareciklaza.com koristi kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje šalje web poslužitelj i pohranjuje ih računalni softver preglednika. Kada se preglednik ponovno poveže s web-mjestom, web-mjesto prepoznaje vrstu uređaja s kojeg se korisnik povezuje. Parametri dopuštaju da informacije sadržane u njima čita samo poslužitelj koji ih je stvorio. Kolačići stoga olakšavaju korištenje prethodno posjećenih web stranica.

Prikupljeni podaci odnose se na IP adresu, vrstu korištenog preglednika, jezik, vrstu operativnog sustava, davatelja internetskih usluga, podatke o vremenu i datumu, lokaciju i informacije koje se šalju na web stranicu putem kontakt obrasca.

Kolačići identificiraju korisnika, što omogućuje da se sadržaj web stranice koju koristi prilagodi njegovim potrebama. Pamteći svoje preferencije, omogućuje odgovarajuću prilagodbu reklama koje mu se obraćaju. Koristimo kolačiće kako bismo jamčili najviši standard pogodnosti naše web stranice, a prikupljeni podaci koriste se samo unutar Plastic Worx sp.z o. O. Za optimizaciju aktivnosti.

Na našoj web stranici koristimo sljedeće kolačiće:

a). „Neophodni” kolačići koji omogućuju korištenje usluga dostupnih na web stranici, na primjer: autentifikacijski kolačići koji se koriste za usluge koje zahtijevaju provjeru autentičnosti na web stranici;

b). kolačići koji se koriste za osiguranje sigurnosti, npr. koji se koriste za otkrivanje prijevare u području provjere autentičnosti unutar web stranice;

c). Kolačići „izvedbe” koji omogućuju prikupljanje informacija o načinu korištenja stranica web stranice;

d). „Funkcionalni” kolačići koji omogućuju „pamtiti” postavke koje je korisnik odabrao i personalizaciju korisničkog sučelja, npr. u smislu jezika ili regije iz koje korisnik dolazi, veličine fonta, izgleda web stranice itd.;

e). Korisnik može u bilo kojem trenutku onemogućiti ili vratiti opciju prikupljanja kolačića promjenom postavki u web pregledniku. Upute za upravljanje kolačićima dostupne su na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies