Priprema ambalaže za mljevenje

Često plastična ambalaža (poput sanduka, palete, košare, plastičnog spremnika itd.) zahtijeva dodatnu obradu prije mljevenja. U pripremne radove koje najčešće izvodimo spadaju:

– izasipanje stakla (uklanjanje boca iz sanduka)

– prepakiranje boca iz sanduka namijenjenih mljevenju u sanduke namijenjene daljnjoj upotrebi na tržištu

– paletizacija boca (prepakiranje boca na paletu u staklene blokove)

– rezanje paleta i većih spremnika (ako je paleta ili plastični spremnik prevelik, potrebno je obraditi prije mljevenja)

Ako imate plastičnu ambalažu (kao što je sanduk, paleta, košara, plastični kontejner i sl.) za odlaganje, bez obzira na veličinu ili težinu, kontaktirajte nas! Rado vam ćemo predstaviti ponudu!